Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDasar Pemilihan Nama


Bil
​Nama Jalan
​Dasar Pemilihan Nama Jalan
​1
​Lebuh Raya Tungku
​Mengambil sempena pembinaan jalan dinamakan Tungku Link dan ciri/kelas jalan tersebut boleh di kategorikan dan ditukar lebuh raya
​2
​Lebuh Raya Rimba
Mengambil sempena pembinaan jalan dinamakan penghubung Rimba dan ciri/kelas jalan tersebut boleh di kategorikan dan ditukar lebuh raya
​3
​Jalan Rakyat Jati Rimba
​Mengambil sempena pembinaan perumahan bagi penduduk STKRJ
​4
​Jalan Estet Gadong
Mengambil sempena nama asal tempat
​5
​Jalan Utama Terunjing
​Mengikut pembinaan jalan diberi 
​6
​Jalan Pasir Berakas
​Sejarah asal penamaan asal dan dikekalkan nama jalan
​7
​Jalan Utama Berakas
​Mengikut pembinaan jalan diberi nama Penghubung Berakas (perkataan 'Penghubung' digugurkan dan diganti jadi 'Utama')
​8
​Jalan Utama Tanah Jambu
​Mengikut pembinaan jalan diberi nama Penghubung Tanah Jambu (perkataan 'Penghubung' digugurkan dan diganti jadi 'Utama')
​9
​Jalan Masjid Salambigar
​Mengambil sempena Masjid Salambigar
​10
​Jalan Utama Salambigar
​Mengikut pembinaan jalan diberi nama Penghubung Salambigar (perkataan 'Penghubung' digugurkan dan diganti jadi 'Utama')
​11
​Jalan Utama Mentiri
​Mengikut pembinaan jalan diberi nama Penghubung Mentiri (perkataan 'Penghubung' digugurkan dan diganti jadi 'Utama')
​12
​Jalan Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah
​13
​Jalan Permaisuara
​Mengambil sempena tempat kediaman Yang Teramat Mulia Pengiran Bendahara
​14
​Jalan Jame' Asr
​Mengambil sempena  nama Masjid Jame' Asr
​15
​Jalan Industri Beribi
​Mengambil sempena kawasan Perindustrian Kampung Beribi
​16
​Jalan Stadium
​Mengambil sempena bangunan stadium
​17
​Jalan Dewan Majlis
​Mengambil sempena pembinaan bangunan
​18
​Jalan Pusat Persidangan
​Mengambil sempena nama bangunan Pusat Persidangan Antarabangsa
​19
​Jalan Pusat Dakwah
Mengambil sempena bangunan yang awal dibangun di kawasan ini
​20
​Jalan Landasan Lama
​Sejarah landasan Lapangan Terbang Lama Brunei
​21
​Jalan Pertahanan
​22
​Jalan Muhibbah
​Mengambil sempena nama Dewan Muhibbah
​23
​Jalan Pembangunan
​Mengambil sempena pembangunan jabatan-jabatan kerajaa di kawasan itu
​24
​Jalan E-Kerajaan
​Mengambil sempena bangunan E-Kerajaan
​25
​Jalan Datu Haji Ahmad

​26
​Jalan Masjid Omar Ali Saifuddien
Mengambil sempena Masjid Omar Ali Saifuddien, nama biasa digunakan dan sempena memperingati jasa Sultan Omar Ali Saifuddien​
​27
​Jalan Duta
Mengambil sempena letaknya bangunan-bangunan Diplomatik​
​28
​Jalan Lapangan Terbang Antarabangsa
​Mengambil sempena jalan raya menuju ke lapangan terbang, mengekalkan sebutan bahasa melayu 'Lapangan Terbang Antarabangsa' dan nama yang biasa digunakan orang ramai.
​29
​Jalan Komersial Jaya Setia
Mengambil sempena kawasan dalam pembangunan komersial dan terletak di Kampung Jaya Setia​
​30
​Jalan Padang Kebajikan
Mengambil sempena terletaknya Padang Kebajikan dan nama yang biasa digunakan orang ramai​
​31
Jalan Pasar Gadong​Mengambil sempena terletaknya Pasar Gadong dan nama yang biasa digunakan orang ramai​
​32
​Jalan Perdana Menteri
​33
​Jalan Rimba-Terunjing
​Mengambil sempena nama Rimba dan Terunjing, dan jalan ini di antara Lebuh Raya Rimba dan Jalan Utama Terunjing (nama yang tidak pernah digunakan)
​34
​Lebuh Raya Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah
​Mengambil sempena nama Jalan Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah yang sedia ada dan di naik taraf ke lebuh raya
​35
​Lebuh Raya Tungku-Jerudong
​36
​Jalan Datu Mahawangsa
​Mengambil sempena nama gelaran Menteri Pendalaman yang telah dikurniakan gelaran Datu Mahawangsa
​37
​Jalan Maharaja Dinda